Διοικητικό Συμβούλιο

Ντίνος Μπενρουμπή

Πρόεδρος

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Καλαφατάς

Μέλος

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Μέλος