Σχετικά Με Την MNG Trading

Η MNG Trading, η κορυφαία εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα, είναι θυγατρική της MYTILINEOS, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα, με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο.

Από την ίδρυσή της, η MNG Trading πρωτοστατεί στις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου προς τη δημιουργία μιας απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία με δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη και σεβασμό στους ανθρώπους και το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ MNG TRADING

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα