Χρήσεις και Οφέλη Φυσικού Αερίου

Οι βασικές χρήσεις του φυσικού αερίου είναι δύο:

  1. αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
  2. πρώτη ύλη για την χημική βιομηχανία

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη βιομηχανία σε εμπορικές καταναλώσεις καθώς και στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιείται για οικιακές ανάγκες (μαγειρική, θέρμανση), ως καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα) καθώς και σε συγκεκριμένες βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού, πλαστικών, ειδών χρωματισμού). Επιπλέον χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου.

Η οικιακή χρήση αφορά κυρίως στην κεντρική ή την αυτόνομη θέρμανση, στο ζεστό νερό, το μαγείρεμα και τον κλιματισμό.

Η ροή του φυσικού αερίου είναι συνεχής και αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Η καύση φυσικού αερίου αποφέρει λιγότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτές που προκαλούνται από τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα οικιακής και βιομηχανικής χρήσης. Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος για την οποία έχουμε δεσμευτεί και διεθνώς ως χώρα.

Η υψηλή θερμική του απόδοση συμβάλει σημαντικά στην μείωση του ενεργειακού κόστους. Η χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία αυξάνει την ενεργειακή απόδοση και μειώνει το λειτουργικό κόστος ενώ βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και περιορίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.