Οι Πελάτες Μας

H ΜNG Trading, διαθέτει σημαντικό μέγεθος χαρτοφυλακίου μέσω του οποίου εξασφαλίζει τη συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία φυσικού αερίου στους εμπορικούς πελάτες της. H Εταιρεία διαμορφώνει το χαρτοφυλάκιο προμήθειάς της στo Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στη βάση των βραχυχρόνιων συμβολαίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquified Natural Gas) σε συνδυασμό με βραχυχρόνια και μακροχρόνια συμβόλαια φυσικού αερίου αγωγού (Pipeline Gas).

Το χαρτοφυλάκιο της ΜNG Trading αποτελείται από εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες, κυρίως εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής καθώς και βιομηχανίες μεγαλύτερης αλλά και μικρότερης κλίμακας στους εξής νευραλγικούς τομείς δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας: επεξεργασία αλουμινίου, τροφίμα και γαλακτοβιομηχανίες, λιπαντικά και λειαντικά, επεξεργασία υφασμάτων, πλαστικά και ρητίνες, βιομηχανίες επίπλων και χαρτιού, σαπωνοποιία, οικοδομικά υλικά και λοιπές συσκευασίες.

H ΜNG Trading έχει αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών με τους οποίους διαθέτει MSAs (Master of Agreement) και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία μαζί τους για την εξασφάλιση του βέλτιστου κόστους προμήθειας.

Η συνεχής και ανά τακτά διαστήματα εισαγωγή φορτίων LNG προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους στο χαρτοφυλάκιο προμηθειών της Εταιρείας.

Για την ΜNG Trading, η ασφάλεια στην τροφοδοσία αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, η οποία διασφαλίζεται καθημερινά μέσα από τη βέλτιστη διαχείριση του εμπορικού χαρτοφυλακίου. Με αυτόν τον τρόπο η Εταιρεία εξασφαλίζει αδιάκοπη προμήθεια φυσικού αερίου στους πελάτες της.

Oι εμπορικοί πελάτες της ΜNG Trading βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε διασυνδεδεμένες με το ΕΣΦΑ βιομηχανικές περιοχές και περιοχές στην Μέση Πίεση όπως Οινόφυτα, Κιλκίς, Βόλος, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αθήνα, Σπάτα, Δράμα, Ξάνθη, Θριάσιο και Σέρρες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γεωγραφική κάλυψη: Όλα τα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών: -

Τρόποι Πληρωμής Λογαριασμών:  Άμεσο Τραπεζικό έμβασμα ή αντίστοιχη στιγμιαία μεταφορά χρημάτων με αξία (valeur) κατά την ημερομηνία μεταφοράς στους λογαριασμούς που αναγράφονται στον εκάστοτε Μηνιαίο Λογαριασμό.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ MNG TRADING

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα