Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Αναζητούμε συνεχώς ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά μας για ένα ισχυρό και βιώσιμο μέλλον στον τομέα της ενέργειας.

Επενδύουμε στους συνεργάτες μας και βοηθάμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προσφέροντας έμπνευση και προκλήσεις. 

Η φόρμα αποστολής βιογραφικού είναι διαθέσιμη μόνο στις desktop και tablet εκδόσεις του site της M&M Gas.
Εναλλακτικά εάν διαθέτετε smartphone μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα στην οριζόντια λειτουργία της οθόνης.


Προσωπικά στοιχεία

* *
* *
* *
*
* *

Επίπεδο μόρφωσης

 
Τίτλος πτυχίου
 
Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 
 
Σπουδές (τριτοβάθμια εκπαίδευση)
 
 
 
 
Μεταπτυχιακές σπουδές
 
 

Ξένες Γλώσσες

 
 
 
 

Επαγγελματική εμπειρία

 
 

Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Παρακαλούμε αναφέρετε τα προγράμματα που γνωρίζετε και το επίπεδο γνώσης τους.

Σεμινάρια/επιμόρφωση

Παρακαλούμε αναφέρετε απαραιτήτως τον τίτλο και τη διάρκεια των προγραμμάτων.

Δραστηριότητες

(hobbies, αθλητισμός, συμμετοχή σε συνδέσμους, κοινότητες κ.α)

Επιτυχίες - Διακρίσεις

Παρακαλώ αναφέρετε οτιδήποτε έχει σχέση με κάποια διάκριση στην οποία είχατε λάβει μέρος.