Η MNG Trading δραστηριοποιείται στον κλάδο Προμήθειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η MNG Trading σηματοδοτεί την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εξασφάλισε άδεια προμήθειας και εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα
2018

Το 2018 η MYTILINEOS απέκτησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, που μετονομάστηκε σε MNG Trading, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική προσήλωσή της στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο.

2016
Το 2016 γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που επεκτείνεται σε διασυνοριακές συναλλαγές φυσικού αερίου μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB). Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιεί την πρώτη εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγού και τον Σεπτέμβριο του 2016 υλοποιεί εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά.
2015

Το 2015 το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου στις μέχρι τότε αποκλεισμένες γεωγραφικά περιοχές δραστηριοποίησης των εταιρειών παροχής αερίου (ΕΠΑ) σημαίνει για την εταιρεία την έναρξη δραστηριότητας πώλησης φυσικού αερίου σε νέους βιομηχανικούς πελάτες προσφέροντας καινοτομία, ευελιξία, ταχύτητα, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές.

2014
Το 2014 η εταιρεία υπογράφει την πρώτη συμφωνία με την οποία βιομηχανικός καταναλωτής προμηθεύτηκε φυσικό αέριο από ανεξάρτητο προμηθευτή.
2011

Τον Φεβρουάριο του 2011, η εταιρεία αποκτά άδεια προμήθειας και δικαίωµα πώλησης φυσικού αερίου σε επιλέγοντες πελάτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3428/2005 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η άδεια έχει ισχύ 20 έτη.

2010

Το 2010 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προχώρησαν στην ίδρυση της «Μ και Μ Ανώνυµη Εταιρεία Φυσικού Αερίου» µε τον διακριτικό τίτλο «M&M Gas» με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου. Το ίδιο έτος ξεκινάει η προμήθεια φυσικού αερίου των συνδεδεμένων εταιρειών.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μάθε περισσότερα Μάθε περισσότερα